Kategória: 2019 év rendeletei

5/2019.(V.16.) Tiborszállás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.16) önkormányzati rendelete Tiborszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 …

Read More 5/2019.(V.16.) Tiborszállás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

4/2019.(II.28.) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(II.27)   önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról Tiborszállás  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat 2018. évi …

Read More 4/2019.(II.28.) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról

3/2019.(II.14.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019(II.14)   önkormányzati rendelete A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet hatályon kívül helyezéséről Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendeletet …

Read More 3/2019.(II.14.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet hatályon kívül helyezéséről

2/2019.(II.14.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019(II.14)   önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, …

Read More 2/2019.(II.14.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

1/2019.(I.31.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.31) önkormányzati rendelet-tervezete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 2/2015 (II.11). számú rendelet módosításáról Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX …

Read More 1/2019.(I.31.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról