Kategória: 2019 év rendeletei

11/2019.(XII.05.) a települési képviselők tiszteletdíjáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.05) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.14.) számú rendelet módosításáról Tiborszállás  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi …

Read More 11/2019.(XII.05.) a települési képviselők tiszteletdíjáról

10/2019.(X.22.) a települési képviselők tiszteletdíjáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának 10/2019. (X. 23)  r e n d e l e t e a települési képviselők tiszteletdíjáról Tiborszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. …

Read More 10/2019.(X.22.) a települési képviselők tiszteletdíjáról

9/2019.(X.22.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának 9/2019. (X. 22)  r e n d e l e t e a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket …

Read More 9/2019.(X.22.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

8/2019.(IX.12.) a szociális célú tűzifa támogatásról

TIborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(IX.12) számú r e n d e l e t e a szociális célú tűzifa támogatásról Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében …

Read More 8/2019.(IX.12.) a szociális célú tűzifa támogatásról

7/2019.(VIII.29.) Tiborszállás Község Önkormányzatának …/2019 (VIII.28) rendelet-tervezete Tiborszállás község településképének védelméről szóló 3/2018 (I.31) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának 7/2019. (VIII. 29)  r e n d e l e te Tiborszállás Község Önkormányzatának …/2019. (VIII. 28)  r e n d e l e t-tervezete Tiborszállás község településképének védelméről szóló 3/2018 (I.31) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiborszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében …

Read More 7/2019.(VIII.29.) Tiborszállás Község Önkormányzatának …/2019 (VIII.28) rendelet-tervezete Tiborszállás község településképének védelméről szóló 3/2018 (I.31) számú önkormányzati rendelet módosításáról

6/2019.(VIII.29.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának 6/2019. (VIII. 29)  r e n d e l e te a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli …

Read More 6/2019.(VIII.29.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

5/2019.(V.16.) Tiborszállás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.16) önkormányzati rendelete Tiborszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 …

Read More 5/2019.(V.16.) Tiborszállás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

4/2019.(II.28.) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(II.27)   önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról Tiborszállás  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat 2018. évi …

Read More 4/2019.(II.28.) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról

3/2019.(II.14.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019(II.14)   önkormányzati rendelete A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet hatályon kívül helyezéséről Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendeletet …

Read More 3/2019.(II.14.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet hatályon kívül helyezéséről

2/2019.(II.14.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019(II.14)   önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, …

Read More 2/2019.(II.14.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről