Szerző: admin

8/2019.(IX.12.) a szociális célú tűzifa támogatásról

TIborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(IX.12) számú r e n d e l e t e a szociális célú tűzifa támogatásról Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében …

Read More 8/2019.(IX.12.) a szociális célú tűzifa támogatásról

7/2019.(VIII.29.) Tiborszállás Község Önkormányzatának …/2019 (VIII.28) rendelet-tervezete Tiborszállás község településképének védelméről szóló 3/2018 (I.31) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának 7/2019. (VIII. 29)  r e n d e l e te Tiborszállás Község Önkormányzatának …/2019. (VIII. 28)  r e n d e l e t-tervezete Tiborszállás község településképének védelméről szóló 3/2018 (I.31) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiborszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében …

Read More 7/2019.(VIII.29.) Tiborszállás Község Önkormányzatának …/2019 (VIII.28) rendelet-tervezete Tiborszállás község településképének védelméről szóló 3/2018 (I.31) számú önkormányzati rendelet módosításáról

6/2019.(VIII.29.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának 6/2019. (VIII. 29)  r e n d e l e te a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli …

Read More 6/2019.(VIII.29.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról