Szerző: admin

5/2019.(V.16.) Tiborszállás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.16) önkormányzati rendelete Tiborszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 …

Read More 5/2019.(V.16.) Tiborszállás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

4/2019.(II.28.) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(II.27)   önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról Tiborszállás  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat 2018. évi …

Read More 4/2019.(II.28.) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról