8/2020. (VI.27.) Tiborszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020 (VI. 27)

önkormányzati rendelete

Tiborszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

 

1.§

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)  Tiborszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2019. évi mérlegét

  1. a) 1 405 355 477 forint eszközzel
  2. b) 1 405 355 477 forint forrással a 3.1. és 3.2. tájékoztató tábla szerinti részletezéssel jóváhagyja.

 

  1. §

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének teljesítését

  1. a) 296 502 589 forint költségvetési bevétellel
  2. b) 284 778 502 forint költségvetési kiadással és

11 724 087 forint költségvetési többlettel az 1.1  melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

 

  1. §

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2.  melléklet szerint fogadja el.

 

  1. §

Az önkormányzat beruházási  kiadásait a  3.  melléklet szerint hagyja jóvá.

 

  1. §.

A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 11 724 087 forint és annak felhasználását  9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6.§

A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a  9.  tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

 

  1. §

Ez a rendelet 2020. június 27-én lép hatályba.

 

Tiborszállás, 2020. június 26.

 

Tulbura Gábor sk.                              Tóthné Dr. Nagy Anita sk.

polgármester                                               jegyző

SKM_224e20070310410

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.