5/2019 (V.16) Tiborszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019 (V.16)

önkormányzati rendelete

Tiborszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

1.§

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)  Tiborszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2018. évi mérlegét

a) 1 447 339 983 forint eszközzel

b) 1 447 339 983 forint forrással a 3.1. és 3.2.tájékoztató tábla  szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének teljesítését

a) 262 697 330 forint költségvetési bevétellel

b) 158 451 589 forint költségvetési kiadással és

104 245 741 forint költségvetési többlettel az 1.1, 1.2, 1.3, és 1.4.  melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3. §

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2.  melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat beruházási  kiadásait az  3.  melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.

A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 104 245 741 forint és annak felhasználását  9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6.§

A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a  9.  tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

7. §

Ez a rendelet 2019. május 16-án lép hatályba.

Tiborszállás, 2019. május 15.

Tulbura Gábor sk.                              Tóthné Dr. Nagy Anita sk.

polgármester                                               jegyző

1558352906_skm_224e19052014050

Kategória: 2019 év rendeletei | A közvetlen link.