3/2019.(II.14.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019(II.14)  

önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendeletet hatályon kívül helyezi.

2.§

(1) A rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2007(II.10) rendelet módosításáról szóló 2/2008 (II.10) számú rendelet.

Tiborszállás, 2019. február 13.

      Tulbura Gábor sk.                                                            Tóthné Dr Nagy Anita sk.

                  polgármester                                                                                    jegyző

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.