10/2019. (X. 23) A települési képviselők tiszteletdíjáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának

10/2019. (X. 23) 

r e n d e l e t e

a települési képviselők tiszteletdíjáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatai képviselőkre terjed ki.

(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.

2. §.

(1) Az önkormányzati képviselő havonta Bruttó 35.000 forint tiszteletdíjra jogosult.

3.§

A 2.§-a szerinti tiszteletdíjak számfejtéséről a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

4.§

(1) A rendelet 2019. október 24. napján lép hatályba.

Tiborszállás, 2019. október 22.

  Tulbura Gábor  sk.                                                              Tóthné dr Nagy Anita sk.

                               polgármester                                                                                    jegyző

Kategória: 2019 év rendeletei | A közvetlen link.